Privacy Statement

Bezoekers & Donateurs

In dit dossier is vastgelegd hoe Toneelvereniging Spot’70 omgaat met de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens van donateurs en bezoekers, met welke instanties de gegevens worden gedeeld en waarom, en hoe hiervoor de toestemming van de betrokkenen is geregeld.

De volgende persoonsgegevens van donateurs zijn bekend en vastgelegd bij Toneelvereniging Spot’70:

  • Naam:
  • Adres:
  • Postcode:
  • Woonplaats:
  • -mail adres:
  • -telefoonnummer: (optioneel)

Deze gegevens zijn nodig om jaarlijks de donateursbijdrage te innen. Donateurs worden m.i.v. seizoen 2024-2025 per mail benaderd om hun bijdrage (online)  te voldoen. Donateurs die nog niet online hun bijdrage hebben overgemaakt of dat op deze wijze niet willen worden door een lid van Spot’70 aan huis bezocht om contant of per tikkie de donateursbijdrage te voldoen. Daarvoor wordt aan ieder lid een lijst verstrekt me de door hem/haar te bezoeken donateurs. Nieuwe donateurs melden zich aan via een online formulier https://spot70.nl/donateur/ Verder is bij de voorstellingen van toneelvereniging Spot’70 een lijst van alle donateurs aanwezig. Het donateurschap is persoonlijk en dit stelt de kassa medewerkers in staat om, indien nodig, een controle op het donateurschap uit te voeren. Aan alle leden is gevraagd om vertrouwelijk met de aan hen verstrekte donateurs gegevens om te gaan en deze niet verder te verspreiden.

Bezoekers: Voor het online reserveren van kaarten wordt aan de bezoekers de volgende gegevens gevraagd: naam, mailadres en telefoonnummer. Het telefoonnummer en e-mail adres van bezoekers wordt vastgelegd om gereserveerde kaarten te bevestigen en om indien nodig de bezoekers te kunnen benaderen. Een bevestiging van de reservering wordt per mail verstuurd vanuit info@spot70.nl  Het e-mail adres wordt tevens gebruikt om bezoekers van voorstellingen te attenderen op komende voorstellingen. In de bevestigingsmail op iedere reservering en ook in de ‘reclame’ mail is opgenomen hoe dit kan worden afgemeld. Verder is bij de voorstellingen van toneelvereniging Spot’70 een lijst van alle bezoekers aanwezig. Deze lijst wordt door de kassa medewerkers gebruikt. Kassadiensten worden uitgevoerd door leden van toneelvereniging Spot’70 en daarom is aan alle leden gevraagd om vertrouwelijk met de aan hen verstrekte gegevens om te gaan en deze niet verder te verspreiden.

De gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Vanuit toneelvereniging Spot’70 worden de gegevens niet met andere instanties gedeeld.

De bezoekers- en donateursadministratie wordt binnen de database van de WordPress (DODO) website www.spot70.nl beheerd. Periodiek wordt  door het secretariaat van de vereniging  benodigde gegevens naar Excel geëxporteerd en uitgedraaid (denk aan reserverings- en donateurlijsten) De database binnen de website wordt beveiligd volgens strenge WordPress protocollen en certificaten welke worden uitgevoerd door DODO en StudioVIV

Toneelvereniging Spot’70 draagt op deze wijze zorg voor een goede en passende beveiliging (zowel technisch als fysiek) van de aan haar toevertrouwde persoonsbestanden.

Zowel op de reserverings- als op de donateurspagina’s staat de volgende melding: Spot70 gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Lees hierover in het  Privacy Statement Bezoekers_Spot70  (in het kader van de AVG) Voor vragen kunt U ons mailen via deze site. 

tech: dodo.nl | design: studioviv.nl