Privacy Statement

Donateurs

In dit dossier is vastgelegd hoe Toneelvereniging Spot’70 omgaat met de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens van donateurs, met welke instanties de gegevens worden gedeeld en waarom, en hoe hiervoor de toestemming van de betrokkenen is geregeld.

De volgende persoonsgegevens van donateurs zijn bekend en vastgelegd bij Toneelvereniging Spot’70:

  • Naam:
  • Adres:
  • Postcode:
  • Woonplaats:
  • -mail adres:

Deze gegevens zijn nodig om jaarlijks de donateurskaarten te verspreiden. Ieder lid van Spot’70 bezoekt een gedeelte van de donateurs om de donateurskaarten te verspreiden en het daarbij horende donateursgeld op te halen. Daarvoor wordt aan ieder lid een lijst verstrekt me de door hem/haar te bezoeken donateurs..

Verder is bij de voorstellingen van toneelvereniging Spot’70 een lijst van alle donateurs aanwezig. Het donateurschap is persoonlijk en dit stelt de kassa medewerkers in staat om indien nodig een controle op het donateurschap uit te voeren.

Aan alle leden is gevraagd om vertrouwelijk met de aan hen verstrekte donateurs gegevens om te gaan en deze niet verder te verspreiden.

De gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Vanuit toneelvereniging Spot’70 worden de donateursgegevens niet met andere instanties gedeeld.

Nieuwe donateurs melden zich aan via een formulier dat beschikbaar is bij de kassa van de voorstellingen of bij de secretaris van de vereniging. Afmelden gebeurd bij de leden die de donateurskaarten bezorgen of via de secretaris van de vereniging.

De spreadsheet donateursadministratie wordt lokaal beheerd op een PC bij de secretaris van toneelvereniging Spot’70. Toneelvereniging Spot’70 zorgtvoor een goede en passende beveiliging (zoweltechnisch als fysiek) van de aan haar toevertrouwde persoonsbestanden.

Omdat alleen algemene persoonsgegevens van donateurs worden vastgelegd, ziet toneelvereniging Spot’70 geen reden om hiervoor specifiek toestemming te vragen aan de donateurs.

Bezoekers

In dit dossier is vastgelegd hoe Toneelvereniging Spot’70 omgaat met de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens van bezoekers aan voorstellingen van toneelvereniging Spot’70, met welke instanties de gegevens worden gedeeld en waarom, en hoe hiervoor de toestemming van de betrokkenen is geregeld.

De volgende persoonsgegevens van bezoekerszijn bekend en vastgelegd bij Toneelvereniging Spot’70:

  • Naam:
  • Telefoonnummer:
  • E-mailadres

Het telefoonnummer en e-mail adres van bezoekers wordt vastgelegd om gereserveerde kaarten te bevestigen en om indien nodig de bezoekers te kunnen benaderen.

Het e-mail adres vanbezoekers wordt uitsluitendvast gelegd bij online reserveringen. Dit e-mail adres wordt tevens gebruikt om bezoekers van voorstellingen te attenderen op komende voorstellingen. In de bevestigingsmail op iedere reservering en ook in de “reclame” mail is opgenomen hoe dit kan worden afgemeld.

Verder is bij de voorstellingen van toneelvereniging Spot’70 een lijst van alle bezoekers aanwezig. Deze lijst wordt door de kassa medewerkers gebruikt.Kassadiensten worden uitgevoerd door leden van toneelvereniging Spot’70 en daarom is aan alle leden gevraagd om vertrouwelijk met de aan hen verstrekte gegevens om te gaan en deze niet verder te verspreiden.

Omdat alleen algemene persoonsgegevens van bezoekersworden vastgelegd, ziet toneelvereniging Spot’70 geen reden om hiervoor specifiek toestemming te vragen aan de bezoekers.

Vanuit toneelvereniging Spot’70 worden de persoonsgegevens niet metandere instanties gedeeld.

De spreadsheet bezoekerswordt lokaal beheerd op een PC bij de penningmeestervan toneelvereniging Spot’70.

tech: dodo.nl | design: studioviv.nl